Välkomna till oss!

Den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Förskolan Hjärtat  är en fristående,  familjär och pedagogisk förskola som ligger mitt i centrala Trekanten i ett barnvänligt område. Förskolan är omgiven av en härlig natur, inspirerande utemiljö och i direkt anslutning till skogen och flera lekplatser. Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år och här arbetar för närvarande 6 engagerade och utbildade pedagoger som sätter ert barns behov i centrum. All mat på förskolan lagas från grunden i vårt kök av vår köksansvariga Annelie.

Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande. Det fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan. Det är även en del i vårt kvalitetsarbete för att kunna utvärdera hur vi arbetar i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer (LpFö 2018)

Om oss

Vårt arbetssätt präglas av att barnen skall ha en lärorik, utvecklande, trygg och trivsam vistelse i förskolan. Vi vet att alla barn är kompetenta och utgår från att alla barn skall klara så mycket som möjligt på egen hand. Det gör vi genom att ägna tid till grundverksamheten som innebär alla dagliga återkommande rutiner, för att skapa självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar lärorika och lustfyllda situationer som är grundade i barnens intressen och vi vuxna finns till hands, stöttar och uppmuntrar barnen till nya kunskaper och erfarenheter.

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Målet är också att barnen skall få vara den de är, känna samhörighet med varandra och med alla vuxna. Vi vill ha roligt tillsammans, så att vi får trygga och glada barn!

Varmt välkomna till oss denna termin hälsar Helena, Anna, Frida, Helen, Sofie och Sandra

Hos oss finns även Lotta som är förskolechef och ägare till Förskolorna Hjärtat .

Nyheter

Hjärtat på facebook

Inför höstterminen 2018 utökar vi vår verksamhet ytterligare i Trekanten. Nuvarande privata förskolan Snickargården kommer då tillhöra Förskolorna Hjärtat och byta namn till ”Lilla Hjärtat”. Vi även på Facebook! Sök på ”Förskolan Hjärtat” så hittar ni oss. För information om vår andra förskola som ligger i Hossmo, ”Förskolan Stora Hjärtat”, finner ni nedan: Facebook: Förskolan …